ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Social

Exportă PDF - Serviciul Social Tipărește pagina - Serviciul Social Trimite unui prieten - Serviciul Social

Telefon : 0259/431333 , 0259/441677 interior 124 si 126

Personal:

Gati Gizella Angela - Şef Serviciu

Barbu Mirela Angela - Consilier
Fetea Elena - Consilier
Galiș Delia Dana - Consilier
Haragoș Mărioara - Consilier
Nemeth Rais Ildiko Edina - Consilier
Pantea Dumitru Valentin - Consilier
Tecsy Timea - Consilier
Tripa Amalia Felicia - Consilier
Văleanu Vasile Cristian - Consilier

ATRIBUȚII:

      Serviciul Social urmăreşte acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială pentru perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale.

 • acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
 • acordarea ajutorului de urgență;
 • acordarea serviciilor de cantină de ajutor social;
 • acordarea venitului minim garantat (ajutorul social);
 • acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;
 • întocmirea grilelor de evaluare;
 • întocmirea anchetelor pentru scutirea la plata penalităţilor la impozitul pentru terenuri şi clădiri;
 • înhumarea cadavrelor fără aparţinători sau cu identitate necunoscută;
 • gestionarea arhivei instituției.

CADRU LEGISLATIV:

 • Legea nr. 416 / 2001 - privind venitul minim garantat, actualizată;
 • H.G. nr. 50/2011 - privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, completată și modificată;
 • Legea nr. 208 / 1997 - privind cantinele de ajutor social;
 • Legea nr. 116 / 2002 - privind prevenirea şi combaterea marginalizării;
 • H.G.R. nr. 1149 / 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale ;
 • Codul Fiscal;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 • Ordinul 180/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-socială;
 • H.C.L. nr.336/2013 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza prevederilor Legi nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
 • H.C.L. nr.85/2009 privind aprobarea suportării din Bugetul Local al cheltuielilor ocazionate de înhumare a cadavrelor fără aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută;
 • O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată;
 • H.G. nr. 920/2011 - privind Normele Metodologice de aplicare a prevedirilor O.U.G. nr. 70/2011, completată și modificată;
 • Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială.

       Serviciile sociale oferite de către Serviciul Social reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, conform legislației în vigoare.


ACTE NECESARE SI FORMULARE ONLINE:

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE