ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

COMUNICATE DE PRESA

AUDIENŢE

DEZBATERI PUBLICE

ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE

EVENIMENTE

CONCURSURI

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALEfurnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

Serviciul Relaţii cu Publicul

Exportă PDF - Serviciul Relaţii cu Publicul Tipărește pagina - Serviciul Relaţii cu Publicul Trimite unui prieten - Serviciul Relaţii cu Publicul

Telefon:  0259/441677 interior 108 , 112, 115, 116

Personal:

Govor Consuella Claudia - Șef serviciu

Balaj Nela Florentina - Consilier
Crăciun Maria - Consilier
Dorog Lucia - Consilier
Gligor Cristina Anamaria - Consilier
Ienciu Claudia Alina - Consilier
Hoffman Katarina - Consilier

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni,  Marţi,  Miercuri       7.30 - 16.30
Joi                                      7.30 - 18.30
Vineri                                 7.30 - 16.00

ATRIBUȚII:

 • înregistrează şi ţine evidenţa cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor, propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor;
 • asigură transmiterea lor, potrivit repartizărilor făcute de conducatorul instituţiei sau locţiitorul acestuia şi urmăreşte rezolvarea şi comunicarea răspunsului în termen;
 • participă la audienţe, ţine evidenţa şi urmăreşte rezolvarea notelor de audienţă;
 • preia reclamaţiile telefonice ale cetăţenilor şi le transmite de îndată spre rezolvare;
 • distribuie şi expediază corespondenţa;
 • în limitele create de relaţtiile stabilite cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, oferă informaţii ce vizează comunitatea;
 • efectuează servicii de preluare şi verificare a documentaţiei necesare rezolvării unei probleme ce intră în sfera de competenţă a consiliului local şi primariei în conformitate cu normele metodologice stabilite şi legislaţia în vigoare;
 • coordonează activitatea în domeniul informaţiilor generale;
 • reactualizează permanent baza de date (ţinând legătura cu direcţiile);
 • concepe , redactează şi editează fluturaşi informativi;
 • înregistrează pe calculator corespondenţa primită de la cetăţeni şi instituţii publice, inclusiv cea venită prin poştă;
 • înregistrează documentele legate de activitatea internă a ASCO;
 • centralizează şi listează zilnic documentele intrate;
 • preia mapele cu corespondenţa şi le distribuie;
 • înregistrează eliberarea răspunsurilor zilnic şi indosariază copia actului eliberat ce urmează a fi arhivat;
 • ţine evidenţa pe calculator şi registre pentru intrări şi borderouri pentru ieşiri a corespondenţei;
 • asigură circuitul actelor intre instituţie şi Primăria Municipiului Oradea;
 • urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate , adaptând programele şi metodele de lucru;
 • participă la audienţe, redactează si repartizează notele de audienţă pentru soluţionare la compartimentele , birourile , serviciile implicate;
 • afişează la sediul instituţiei actele necesare pentru intocmirea de dosare sau servicii ce pot fi prestate de instituţie;
 • păstrează actele normative şi le pune la dispoziţia cetăţenilor spre consultare (la cerere);
 • asigura confidenţialitatea actelor şi datelor deţinute de ASCO.

CADRU LEGISLATIV:

 • L 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată;
 • OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • L 233/2002 pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • L 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • L 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată;
 • L 554/2004 contenciosului administrativ;
 • HG 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • L 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată;
 • L 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale.

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat