ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciu Programe Sociale

Exportă PDF - Serviciu Programe Sociale Tipărește pagina - Serviciu Programe Sociale Trimite unui prieten - Serviciu Programe Sociale

Telefon: 0359411925 sau 0259-44.16.77, interior 117
               Str. Primăriei nr.42, cam. 25

Personal:

Adina Ciucioiu - Șef Serviciu

Rodica Munteanu - Consilier
Páll Zsigmond Imola - consilier
Sturz Carmen – inspector de specialitate

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

 • Mediază și implementează programele şi parteneriatele în colaborare cu instituții publice și/sau ONG-uri;
 • Reprezintă instituția în grupurile de lucru constituite în cadrul programelor şi parteneriatelor cu alte organizații;
 • Evaluează și soluționează dosarele de acordare a subvențiilor în baza Legii nr. 34/1998;
 • Coordonează activitatea de practică a studenților de la Universitatea din Oradea;
 • Se îngrijește de obținerea autorizațiilor specifice funcționării cabinetelor medicale;
 • Execută controlul operativ curent privind asigurarea materialelor, folosirea și gospodărirea judicioasa a mijloacelor materiale din dotarea cabinetelor medicale;
 • Colaborează cu conducerea școlilor în vederea exploatării în bune condiții a cabinetelor medicale;
 • Urmărește și asigură respectarea contractelor cu furnizorii.

      În subordinea Serviciului Programe Sociale se află Compartimentul Cabinete Medicale Școlare, care asigură asistența medicală pentru preșcolari, elevi și studenți care frecventează grădinițele, școlile și liceele publice și particulare autorizate/acreditate din municipiul Oradea și facultățile din cadrul Universității Oradea. Acesta funcționează în baza propriului regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea.

LEGISLATIE:

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 292 / 2011 asistenței sociale;
 • Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (actualizată);
 • HG nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreşcolară;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
 • HG nr. 355/2007 completata cu HG 1169/2011 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr.1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;
 • Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă;
 • Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 • Ordinul 653/25.09.2001 - privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților;
 • O.U.G. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 • HG nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 • Ordin nr. 1.668 din 9 decembrie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România;
 • Legea nr. 197 / 2012 (*actualizată*)privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 • Hotărârea nr. 118 / 2014 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

ACTE NECESARE SI FORMULARE ONLINE:

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE