ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

COMUNICATE DE PRESA

AUDIENŢE

DEZBATERI PUBLICE

ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE

EVENIMENTE

CONCURSURI

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALEfurnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

Prezentare creșe

Exportă PDF - Prezentare creșe Tipărește pagina - Prezentare creșe Trimite unui prieten - Prezentare creșe

      Administraţia Socială Comunitara Oradea, instituţie publică de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea are în structura sa Centrul de Ingrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe, cu cele 13 creşe din municipiul Oradea, care oferă servicii cu caracter social, medical şi educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta antepreşcolară.

       Misiunea Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe este de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.

      Creşele din cadrul Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic de luni până vineri în intervalul orar 6.00 - 18.00.

       Creşele, unităţi în care se desfăsoară activităţi de educaţie timpurie fac parte atât din sistemul naţional de servicii sociale reglementat de Legea asistenţei sociale - prin furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar reglementat de Legea educaţiei naţionale, prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie antepreşcolară.

       Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Oradea, cu vârste cuprinse între 10 luni - 4 ani. În situaţia în care copilul înscris la cresă împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa cresa până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani.

       Serviciile acordate în creşe:

a. servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;
b. servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
c. servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
d. servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare.

       Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării creşelor din cadrul Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Oradea, se realizează din bugetul Consiliului Local al Municipiului Oradea şi din contribuţii zilnice/lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali

       Contribuţia zilnică a părinţiilor/reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creşelor este în cuantum de în valoare de 8 lei/copil/zi, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 506/2016 .

       Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe funcţionează în municipiul Oradea, având sediul în Oradea, la Administraţia Socială Comunitară Oradea, str. Primăriei, nr.42
Coordonator CIET - Şef Serviciul Programe Sociale: Adina Ciucioiu - telefon 0359 411925; 0259441677 şi are în structura sa, Compartimentul Administrare Centru şi un număr de 13 creşe:

Nr. Crt.Denumire locatie
Adresa
Telefon
Coordonator cresa
1Cresa nr. 1 - DUMBRAVA MINUNATAP-ta 1 Decembrie nr. 90359/194500HECIU LACRIMIOARA
2Cresa nr. 2 - PICIORUSE VESELEGradinarilor nr.80359/466991
ROB LUMINITA
3Cresa nr.3 - TARAMUL FERMECAT
Calugareni nr. 8/A
0359/466788
MARTA VIOLETA
4Cresa nr. 4 - SCUFITA ROSIE
O. Ghibu nr. 16
0359/466990
PIRJA DELIA
5Cresa nr. 5 - VOINICEL
Hategului nr. 32
0359/466300
DIDICI RALUCA
6Cresa nr. 6 - CASUTA VESELIEI
Aluminei nr. 100
0359/174800
LAZAR CLAUDIA
7Cresa nr. 7- ALBA CA ZAPADA
Calugareni nr. 4/A
0359/191656
GROZA AMALIA
8Cresa nr. 8 - CASUTA PITICILOR
Mihai Viteazu nr. 6
0359/466993
BANYAI MIHAELA
9Cresanr. 9 - CASUTA DIN POIENITA
Poienitei nr. 2/A
0359/466994
POLIAC MARIANA
10Cresa nr. 10 - RAZA DE SOARE
C-tin Brancusi nr. 12
0359/466992
BLAGA ALINA
11Cresa nr. 11 - SFANTUL IOSIF
Traian Lalescu nr.39
(str.Barsei nr.20)
0359/800686
CRET DANIELA
12Cresa nr. 12 - MICUL FLUTURAŞ
Poienitei nr. 2/A
(ETAJ)
0359/466994
SEICA ADRIANA
13Cresa nr. 13 - LIZUCA SI PATROCLE
Bumbacului bl.AN 28-30
0359/192808
POP ADELA

Fișiere - Prezentare creșe

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat