ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALE furnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

Parteneriate

Exportă PDF - Parteneriate Tipărește pagina - Parteneriate Trimite unui prieten - Parteneriate

PARTENERIATE ÎN DESFĂŞURARE 2016

 •  Conventie de colaborare intre ASCO si Fundatia de Scleroza Multipla Bihor, pentru asistenta reciproca prin sprijin metodologic si de specialitate, in domeniile in care Fundatia de Scleroza Multipla Bihor este acreditata ca furnizor de servicii sociale specializate, respectiv in domeniile in care ASCO are competente;
 • Conventie de colaborare intre ASCO si Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Comunitatea Evreilor din Oradea, pentru asistenta reciproca prin sprijin metodologic si de specialitate, in domeniile in care Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Comunitatea Evreilor din Oradea acorda servicii sociale specializate, respectiv in domeniile in care ASCO are competente;
 • Protocol de colaborare încheiat între ASCO şi Universitatea din Oradea/Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane, Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala în vederea desfăşurării practicii, in cadrul ASCO de către studenţi în anul universitar 2015-2016.
 •  Acord de colaborare încheiat între ASCO şi Universitatea Emanuel din Oradea, Facultatea de Teologie - Specializarea Asistenta Sociala, în vederea în vederea desfăşurării practicii, in cadrul ASCO de către studenţi în anul universitar 2015-2016.
 • Conventie de colaborare intre ASCO si Fundatia Est Europa, pentru asistenta reciproca prin sprijin metodologic si de specialitate, in domeniile in care Fundatia Est Europa este acreditata ca furnizor de servicii sociale specializate, respectiv in domeniile in care ASCO are competente .
 •  Conventie de colaborare intre ASCO si Asociatia Caritas Eparhial Oradea, pentru asistenta reciproca prin sprijin metodologic si de specialitate, in domeniile in care Asociatia Caritas Eparhial Oradea este acreditata ca furnizor de servicii sociale specializate, respectiv in domeniile in care ASCO are competente.
 • Conventie de colaborare intre ASCO si Asociatia Luptatorii pentru Viata, in vederea sustinerii pacientilor diagnosticati cu cancer si familiilor acestora , unde Asociatia contribuie la tratamentul impotriva cancerului si promoveaza lupta impotriva cancerului, respectiv in domeniile in care ASCO are competente.
 • Protocol de colaborare intre ASCO si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, in scopul asigurarii cadrului de colaborare intre cele doua parti pentru prevenirea , combaterea , interventia, monitorizarea si raportarea cazurilor de violenta domestica si trafic de persoane.
 •  Acord de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, având în vedere asigurarea asistenţei medicale preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Oradea, în vederea participării acestora la concursurile/ competiţiile sportive cu caracter de masă, comunicate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor.
 •  Acord de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia SOS Autism Bihor, având ca obiect dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială care au ca scop integrarea socială şi educaţională a copiilor şi adulţilor cu tulburări din spectrul autist din municipiul Oradea şi sprijinirea familiilor acestora.
 • Protocol de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Societatea Civilă Profesională de Psihologie Creţu Alin şi Creţu Crina (Cabinet psihologic), având ca obiect serviciile de evaluare şi intervenţie psihologică pentru beneficiarii Centrelor sociale cu destinaţie multifuncţională Dignitas şi Candeo.
 • Protocol de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Cabinetul Medical Individual dr. Frăţilă Anca Rodic având ca obiect colaborarea pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în ceea ce priveşte susţinerea copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate, activitate desfăşurată în cadrul campaniei de informare publică "Singuri acasă - ai grijă de copiii tăi oriunde te afli", campanile iniţiată în vederea conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate, dar şi a obligaţiilor legale ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate.
 •  Protocol de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor şi Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, având ca obiect colaborarea pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în ceea ce priveşte promovarea şi protecţia drepturilor copilului şi care vizează asigurarea de consiliere şi sprijin psihologic pentru copii şi/sau familiile acestora.
 •  Protocol de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor, având ca obiectul colaborării promovarea şi realizarea campaniei de informare public "Singuri acasă - ai grijă de copiii tăi oriunde te afli", campanie iniţiată în vederea conştientizării de către părinţi a riscurilor cât şi a obligaţiilor ce le revin prin plecarea lor la muncă în străinătate.
 • Acord de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Fundaţia People to People, obiectul acordului de parteneriat îi constituie implementarea activităţilor din cadrul "Centrului de prevenire şi asistenţă a victimelor traficului de persoane" prin dezvoltarea de activităţi de prevenire a acestui fenomen şi oferirea de asistenţă victimelor traficului de persoane.
 •  Convenţie de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Down Oradea Rmânia, obiectul convenţiei fiind colaborarea instituţională a părţilor, asistenţă reciprocă prin sprijin metodologic şi de specialitate, în domeniile în care Asociaţia este acreditată ca furnizor de servicii sociale specializate, respectiv în domeniile în care ASCO are competenţe.
 • Protocol de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, având ca obiect stabilirea obiectivelor şi modul de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea - Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe şi şi Centrul de Îngrijire de Zi Oradea în ceea ce priveşte acordarea de servicii psihologice copiilor care frecventează creşa şi/sau familiilor acestora în vederea înlăturării riscului separării copilului de familia sa.
 • Acord de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Bihor, având ca obiect asigurarea de interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, şi creşterea calităţii serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficienţe de auz din municipiul Oradea, care se adresează instituţiei de interes public local - ASCO.
 • Acord de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia Româno-Germană Alsterdorf, obiectul parteneriatului fiind sprijinirea integrării persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psihice din Oradea în comunitate

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALE furnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
CAMPANIA DE INFORMARE SINGURI ACASĂ- AI GRIJĂ DE COPIII TĂI ORIUNDE TE AFLI!