ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

STIMULENT DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE MAMA SAU TATA A FOST PE INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI

Exportă PDF - STIMULENT DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE MAMA SAU TATA A FOST PE INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI Tipărește pagina - STIMULENT DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE MAMA SAU TATA A FOST PE INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI Trimite unui prieten - STIMULENT DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE MAMA SAU TATA A FOST PE INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI

publicat de Cristian Morar in Joi , 9 Martie 2017, 13:20

+ - R

STIMULENT DE INSERŢIE ÎN CAZUL ÎN CARE MAMA/TATA A FOST PE INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

 

          Stimulentul de insertie se acordă în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017) persoanelor îndreptățite care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare, dacă acestea realizeaza venituri supuse impozitului îm conformitate cu prevederile codului fiscal.

          Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O, cam. 17 - Serviciul Relaţii cu Publicul, în termen de max. 30 de zile de la data reluării activității și va cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip; 
2. Acte de identitate părinți 
- copie și original;
3. Certificat de naștere copil/copii - copie și original;
4. Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că mama/tata realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit codului fiscal și data reluării activității;
5. Adeverință soț/soție - din care să rezulte că nu este în concediul pt. creșterea copilului, iar pentru cei care nu realizează venituri profesionale - declarația pe propria răspundere;
6. Dosar cu șină;
7. Dovada de la bancă privind Codul IBAN pentru solicitant/opțional.


MENŢIUNE:
Beneficiarul are obligaţia de a comunica, în scris, în termen de maxim 15 zile lucrătoare orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor.Înapoi la Protectia copilului

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE