ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

COMUNICATE DE PRESA

AUDIENŢE

DEZBATERI PUBLICE

ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE

EVENIMENTE

CONCURSURI

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALEfurnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

Exportă PDF - INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP Tipărește pagina - INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP Trimite unui prieten - INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

publicat de Cristian Morar in Joi , 9 Martie 2017, 14:23

+ - R

ÎNDEMNIZAȚIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

 

          Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O, cam. 17 - Serviciul Relații cu Publicul, în termen de 60 de zile de la încadrarea în grad de handicap.

          Începând cu 01.07.2016 concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

          *Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017).

          Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite - copie și original;
3. Actele de identitate ale părinţilor - copie și original;
4. Certificatul de naştere al copilului - copie și original;
5. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilul;
6. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului;
7. Celălalt părinte va prezenta:

a. Dacă nu realizează venituri - declaraţie pe proprie răspundere că nu realizează venituri şi că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solictat concediul pentru creșterea copilului. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată şi celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizatia se reduc cu o lună).

8. Dosar cu şină;
9. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional;
10. Declaraţie pe proprie răspundere (formular tipizat)
.Înapoi la Formulare Online

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat