ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALE furnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

Exportă PDF - INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP Tipărește pagina - INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP Trimite unui prieten - INDEMNIZATIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

publicat de Cristian Morar in Joi , 9 Martie 2017, 14:23

+ - R

ÎNDEMNIZAȚIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

 

          Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O, cam. 17 - Serviciul Relații cu Publicul, în termen de 60 de zile de la încadrarea în grad de handicap.

          Începând cu 01.09.2017 concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată și nu mai mare de 8.500 lei.

          *Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017).

          Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite - copie și original;
3. Actele de identitate ale părinţilor - copie și original;
4. Certificatul de naştere al copilului - copie și original;
5. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilul;
6. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului;
7. Celălalt părinte va prezenta:

a. Dacă nu realizează venituri - declaraţie pe proprie răspundere că nu realizează venituri şi că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solictat concediul pentru creșterea copilului. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată şi celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizatia se reduc cu o lună).

8. Dosar cu şină;
9. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional;
10. Declaraţie pe proprie răspundere (formular tipizat)
.Înapoi la Protectia copilului

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALE furnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
CAMPANIA DE INFORMARE SINGURI ACASĂ- AI GRIJĂ DE COPIII TĂI ORIUNDE TE AFLI!