ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

ANGAJAREA IN CALITATE DE ASISTENT PERSONAL

Exportă PDF - ANGAJAREA IN CALITATE DE ASISTENT PERSONAL Tipărește pagina - ANGAJAREA IN CALITATE DE ASISTENT PERSONAL Trimite unui prieten - ANGAJAREA IN CALITATE DE ASISTENT PERSONAL

publicat de Cristian Morar in Joi , 23 Martie 2017, 14:08

+ - R

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA ÎN CALITATE DE ASISTENT PERSONAL
pentru persoana cu handicap grav

 

 • Cerere privind angajarea;
 • Cartea de identitate a persoanei care solicită angajarea - copie;
 • Documente privind starea civilă - copie;
 • Carnetul de muncă sau, după caz adeverințe care să ateste vechimea în muncă - copie;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie, cu cel mult 6 luni anterior angajării - copii;
 • Documente care să ateste studiile dobândite - copie;
 • Curriculum vitae (autobiografie);
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, necesarew întocmirii anchetei sociale în vederea angajării;
 • Buletinul de identitate/cartea de identitate/certificatul de naștere al persoanei cu handicap grav, (în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani) - copie;
 • Acordul emis de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Bihor, eliberat pe baza cererii adresată în scris, prin care beneficiarul optează pentru asistent personal. Lângă acord se va anexa o copie a cererii beneficiarului adresată D.G.A.S.P.C.
 • Certificatul de încadrare într-un grad de handicap grav - cu asistent personal - copie;
 • Cupon de pensie al bolnavului, după caz - copie ;
 • Acordul persoanei cu handicap sau după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, în vederea angajării;
 • Extras de cont de la CEC Bank, BRD - a persoanei care solicită angajarea;
 • Fişă de aptitudine emisă de cabinet de medicina muncii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării funcției solicitate și care confirmă că solicitantul nu suferă de boli psihice sau cronice și este apt de muncă - cu adresă de înaintare/trimitere de către ASCO;
 • Examen psihologic (Aviz psihologic pentru angajare) - cu adresă de înaintare/trimitere de către ASCO;

 • NOTA: Documentele solicitate în copii, vor fi prezentate și în original, în vederea verificării și certificării acestora cu conformitatea.Înapoi la Resurse umane - salarizare

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE