Trimite unui prieten

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

Exportă PDF - ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL Tipărește pagina - ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL Trimite unui prieten - ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

publicat de in Miercuri , 8 Februarie 2012, 14:38

+ - R

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

 • Dosar plic;
 • Cerere de angajare;
 • Copie de pe actul de identitate al persoanei care solicită angajarea;
 • Copie Carnetul de muncă;
 • Repartiţie de la A.J.O.F.M.;
 • Copie de pe Decizia de pensionare de limită de vârstă (unde este cazul);
 • Dosar medical;
 • Cazier judiciar;
 • Copie de pe actul de studii;
 • Copie de pe actul de stare civilă;
 • Curriculum vitae (autobiografie);
 • Copie de pe certificatul de  persoană cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesită asistent personal, vizată de funcţionarul însărcinat cu primirea dosarului;
 • Copie de pe buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de naştere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
 • Cupon de pensie al bolnavului;
 • Acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernământ;
 • Anchetă socială.

Aceste acte vor fi depuse la A. S. C. O. : Serviciul Persoane cu Dizabilitati, Asistenţi Personali şi Indemnizaţii.Înapoi la Formulare Online

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat