Trimite unui prieten

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

Exportă PDF - ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL Tipărește pagina - ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL Trimite unui prieten - ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

publicat de in Miercuri , 8 Februarie 2012, 14:38

+ - R

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

 


 Cerere privind solicitarea angajării;


 Cartea de identitate a persoanei care solicită angajarea - în copie;


 Dispoziţie de repartiţie eliberată de A.J.O.F.M.Bihor;


 Carnetul de muncă - în copie, după caz;


 Acte doveditoare a vechimii în muncă, din 1 ianuarie 2011 până în prezent , după caz;


 Fişă de aptitudine emisă de cabinet de medicina muncii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării funcţiei solicitate şi care confirmă că solicitantul nu suferă de boli psihice sau cronice şi este apt de muncă;


 Examen psihologic (Aviz psihologic pentru angajare),


 Cazier judiciar;


 Actul de studii - în copie;


 Actele de stare civilă - în copie;


 Curriculum vitae (autobiografie);


 Extras de cont de la CEC Bank pe numele persoanei care solicită angajarea;


 Buletinul de identitate/ cartea de identitate/ certificatul de naştere al persoanei cu handicap grav, ( în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani ) - în copie;


 Certificatul de încadrare într-un grad de handicap grav - cu asistent personal - în copie


 Cupon de pensie al bolnavului, după caz;


 Acordul persoanei cu handicap sau după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;


 Acordul emis de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Bihor, eliberat pe baza cererii adresată în scris, prin care beneficiarul optează pentru asistent personal. Lângă acord se va anexa o copie a cererii beneficiarului adresată D.G.A.S.P.C.Înapoi la Formulare Online

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat