Formulare Online

Cerere sezonul rece 2015-2016 si Opis acte necesare

Documente necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei - Copie după actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membrii(...)

Cerere modificari OUG nr.111/2010

Către, ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA Subsemnatul/a .................................................. domiciliat/ă în Oradea, str........................................ nr...., bl......, ap...... având(...)

Cerere Adulţi cu Împuternicire şi opis acte necesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - ADULŢI - XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor ), -(...)

Cerere Adulţi şi opis acte necesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - ADULŢI - XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor ), -(...)

Crerere Internare în centru de tip rezidenţial şi opis acte(...)

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA INTERNĂRII ÎNTR-UN CENTRU DE TIP REZIDENŢIAL XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap, - Acte de identitate pentru persoana cu handicap(...)

Cereri Minori şi opis acte ncesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - MINORI - XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor ), -(...)

Cereri Rovinieta şi opis acte necesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE NECESARĂ LA OBȚINEREA ROVINIETEI XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap - Acte de identitate bolnav şi membrii familiei care locuiesc cu acesta, - Certificat(...)

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZATIEI PT. CRESTEREA(...)

INDEMNIZATIE IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL A FOST PE STIMULENT Dosarul va fi depus de catre una dintre persoanele indreptatite( mama sau tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O, cam. 29, in termen de max. 30 de(...)

ACTE NECESARE PT. DEPUNEREA DOSARULUI DE AJUTOR DE URGENTA

Acte necesare (în copie xerox) pentru depunerea dosarului de ajutor de urgenţă: cerere act de identitate, certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces, certificat de naştere, adeverinţă venit, cupon(...)

ACTE NECESARE PT INTOCMIRE ANCHETA SOCIALA PENTRU COPILUL CU(...)

ACTE NECESARE PT INTOCMIRE ANCHETA SOCIALA PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI PT INSCRIEREA LA O GRADINITA SPECIALA SAU SCOALA SPECIALA Fisa psihologica (completata de psiholog); Certificat Medical (elib. de catre medicul specialist); Fisa(...)

FORMULAR - DECLARATIE PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE(...)

FORMULAR - DECLARATIE PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE CARE AU IN INTRETINERE COPII MINORI

ACTE NECESARE SOLICITANTULUI DE LOCUINŢĂ PENTRU COMPLETAREA(...)

ACTELE NECESARE SOLICITANTULUI DE LOCUINŢĂ PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE LOCUINŢĂ SOCIALĂ cerere tip ( se preia de la cam.17- parter- Compartiment Informaţii pentru Cetăţeni); fisa solicitantului( se preia de la cam.17- parter)(...)

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU LOCUINTA(...)

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU LOCUINTA SOCIALA Cerere tip (se preia de la Biroul Relatii cu Publicul din cadrul A.S.C.O) Fisa de argumentare a solicitantului de locuinta sociala Buletin de identitate: sot/sotie si(...)

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA CA ASISTENT PERSONAL  Cerere privind solicitarea angajării;  Cartea de identitate a persoanei care solicită angajarea - în copie;  Dispoziţie de repartiţie eliberată de A.J.O.F.M.Bihor;(...)

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIE PERSOANA CU HANDICAP

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIE PERSOANA CU HANDICAP • Cerere tip de acordare a indemnizaţiei lunare; • Buletinul de identitate/cartea de identitate a mandatarului/ reprezentantului legal / a unuia dintre părinţi -(...)

ACTE NECESARE PT. COMPLETAREA GRILEI DE EVALUARE PT. INTERNAREA(...)

Acte necesare (în copie xerox) pentru completarea grilei de evaluare pentru internarea în centre medico-sociale: act de identitate, cupon pensie, formularul tipizat Anexa 1 din Ordinul nr.180/2003 sau formularul eliberat de(...)

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

Acte necesare in vederea depunerii dosarului de ajutor social: cerere tip (declaratie venituri) buletin de identitate sot/sotie si copii mai mari de 14 ani certificat de nastere pentru toti membri familiei certificat de casatorie hotarare(...)

ACTE NECESARE PT. DEPUNEREA DOSARULUI DE CANTINA SOCIALA

Acte necesare pentru depunerea dosarului de cantina sociala: cerere de mana declaratie pe proprie raspundere copie act de identitate pentru solicitant si pentru copii peste 14 ani copii Xerox certificat de nastere pentru toti membrii(...)

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZATIEI PT. CRESTEREA COPILULUI(...)

Persoanele care au realizat venituri din activităţi agricole Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptăţite( mama sau tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O, cam. 29, în termen de(...)

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZATIEI PT. CRESTEREA COPILULUI(...)

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZATIEI PT. CRESTEREA COPILULUI - in cazul in care solicitantul este Mama - Salariata: Dosarul va fi depus de catre una dintre persoanele indreptatite( mama sau tatal), reprezentantul legal sau(...)

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat