Formulare Online

Acte necesare admiterii în Centrul de Îngrijire de Zi Oradea

Actele necesare admiterii în Centrul de Îngrijire de Zi Oradea sunt următoarele: Admiterea în Centru se face pe baza unui dosar înregistrat la Administraţia Socială Comunitară Oradea, care va conţine(...)

Criterii de admitere în Centrul de Îngrijire de Zi Oradea

Criteriile de admitere în Centrul de Îngrijire de Zi Oradea Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului de Îngrijire de Zi Oradea trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre criteriile menţionate(...)

ACTE NECESARE PT INDEMNIZAŢIA LUNARĂ ACORDATĂ PERSOANELOR CU(...)

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIA LUNARĂ ACORDATĂ PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV Cerere tip de acordare a indemnizaţiei lunare; Buletinul de identitate/cartea de identitate a mandatarului/ reprezentantului legal(...)

ACTE NECESARE PT. ANGAJARE ASISTENT PERSONAL

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE - ASISTENT PERSONAL Cerere privind solicitarea angajării; Cartea de identitate a persoanei care solicită angajarea - în copie; Dispoziţie de repartiţie eliberată de A.J.O.F.M.Bihor; Carnetul de(...)

ACTE NECESARE ADULT IN VEDEREA ASIGURARII RECUPERARII LA DOMICILIU

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP BIHOR XEROX : Certificat de încadrare în grad de(...)

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii -toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, precum si tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani si care(...)

Cerere sezonul rece 2015-2016 si Opis acte necesare

Documente necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei - Copie după actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membrii(...)

Cerere modificari OUG nr.111/2010

Către, ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA Subsemnatul/a .................................................. domiciliat/ă în Oradea, str........................................ nr...., bl......, ap...... având(...)

Cerere Adulţi cu Împuternicire şi opis acte necesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - ADULŢI - XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor ), -(...)

Cerere Adulţi şi opis acte necesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - ADULŢI - XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor ), -(...)

Cerere Internare în centru de tip rezidenţial şi opis acte(...)

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA INTERNĂRII ÎNTR-UN CENTRU DE TIP REZIDENŢIAL XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap, - Acte de identitate pentru persoana cu handicap(...)

Cereri Minori şi opis acte necesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP - MINORI - XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră, ( în cazul revizuirilor ), -(...)

Cereri Rovinieta şi opis acte necesare

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE NECESARĂ LA OBȚINEREA ROVINIETEI XEROX : - Certificat de încadrare în grad de handicap - Acte de identitate bolnav şi membrii familiei care locuiesc cu acesta, - Certificat(...)

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZATIEI PT. CRESTEREA(...)

INDEMNIZATIE IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL A FOST PE STIMULENT Dosarul va fi depus de catre una dintre persoanele indreptatite( mama sau tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O, cam. 29, in termen de max. 30 de(...)

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE AJUTOR DE URGENTA

Acte necesare (în copie xerox) pentru depunerea dosarului de ajutor de urgenţă: cerere act de identitate, certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces, certificat de naştere, adeverinţă venit, cupon(...)

ACTE NECESARE PT INTOCMIRE ANCHETA SOCIALA PENTRU COPILUL CU(...)

ACTE NECESARE PT INTOCMIRE ANCHETA SOCIALA PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI PT INSCRIEREA LA O GRADINITA SPECIALA SAU SCOALA SPECIALA Fisa psihologica (completata de psiholog); Certificat Medical (elib. de catre medicul specialist); Fisa(...)

FORMULAR - DECLARATIE PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE(...)

FORMULAR - DECLARATIE PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE CARE AU IN INTRETINERE COPII MINORI

ACTE NECESARE SOLICITANTULUI DE LOCUINŢĂ PENTRU COMPLETAREA(...)

ACTELE NECESARE SOLICITANTULUI DE LOCUINŢĂ PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE LOCUINŢĂ SOCIALĂ cerere tip ( se preia de la cam.17- parter- Compartiment Informaţii pentru Cetăţeni); fisa solicitantului( se preia de la cam.17- parter)(...)

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU LOCUINTA(...)

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU LOCUINTA SOCIALA Cerere tip (se preia de la Biroul Relatii cu Publicul din cadrul A.S.C.O) Fisa de argumentare a solicitantului de locuinta sociala Buletin de identitate: sot/sotie si(...)

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat