ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

SUBVENTII PENTRU SERVICIILE SOCIALE

Exportă PDF - SUBVENTII PENTRU SERVICIILE SOCIALE Tipărește pagina - SUBVENTII PENTRU SERVICIILE SOCIALE Trimite unui prieten - SUBVENTII PENTRU SERVICIILE SOCIALE

publicat de Cristian Morar in Miercuri , 30 August 2017, 12:18

+ - R

SUBVENŢII PENTRU SERVICIILE SOCIALE


      Administraţia Socială Comunitară Oradea învită în perioada 01 - 30 septembrie 2017, asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Oradea, să depună documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998.

      Condiţiile de eligibilitate sunt prevăzute în:

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 759 din 20.10. 2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea.

      Documentaţia de solicitare a subvenţiei se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, str. Primăriei nr. 42 - Oradea, în luna septembrie 2017.
      Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2017.


      Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:

a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 (în 3 exemplare - original), din Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*);
b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, sau la administraţia financiară municipală;
c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d) certificat de atestare fiscal - în original.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Programe Sociale din cadrul ASCO, str. Primăriei nr. 42, camera 25, telefon 0359411925, 0259441677 - interior 117, email: asco@rdsor.ro.

Persoane de contact:

Adina Ciucioiu - Şef Serviciu Programe Sociale
Rodica Munteanu - ConsilierÎnapoi la Comunicate de presa

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE