ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

SESIUNE DE DEPUNERE A SOLICITĂRILOR PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

Exportă PDF - SESIUNE DE DEPUNERE A SOLICITĂRILOR PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE Tipărește pagina - SESIUNE DE DEPUNERE A SOLICITĂRILOR PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE Trimite unui prieten - SESIUNE DE DEPUNERE A SOLICITĂRILOR PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

publicat de Govor Consuella in Marti , 1 August 2017, 13:51

+ - R

În conformitate cu prevederile H.G.nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintelor nr.114/1996, Administraţia Socială Comunitară Oradea va organiza, începând cu acest an, sesiunea de depunere a solicitărilor în vederea închirierii locuinţelor sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.
Astfel, în perioada 1 - 30 septembrie 2017, la sediul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, Serviciul Relaţii cu Publicul se pot depune cererile însoţite de acte doveditoare de către solicitanţii de locuinţe sociale aflate în administrarea Municipiului Oradea.
Cererile pentru solicitare de locuinţe sociale vor fi analizate, până la data de 1 noiembrie a anului în curs, de către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe, care va trimite spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii eligibili să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită.
Cererea tip, actele necesare a fi anexate cererii, categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, precum şi criteriile de prioritate şi punctajele aferente le regăsiţi în ataşamentul ştirii.



Fișiere - SESIUNE DE DEPUNERE A SOLICITĂRILOR PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

Înapoi la Comunicate de presa

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE